Oralna primena nimesulida i hepatotoksičnost

Imajući u vidu ozbiljne zdravstvene komplikacije koje mogu nastati kao posledica nepridržavanja indikacija, kao i preporučenog režima doziranja, želim da vam skrenem pažnju na značaj poštovanja navedenih preporuka u cilju bezbedne primene preparata nimesulida:

  • Nimesulid se ne primenjuje za tretman bola kod osteoartritisa, a lekari treba da revidiraju terapiju u smislu izbora drugog odgovarajućeg tretmana.
  • Nimesulid se primenjuje  isključivo u terapiji akutnog bola i primarne dismenoreje, kao lek drugog terapijskog izbora, jer korist primene leka prevazilazi rizik. Prilikom terapije nimesulidom neophodno je primeniti minimalnu efektivnu dozu leka (koju će vam propisati lekar i nemojte sami povećavati dozu) tokom što kraćeg vremenskog perioda, kako bi se smanjila mogućnost nastanka ozbiljnih neželjenih reakcija.
  • Nimesulid se ne sme primenjivati duže od 15 dana.

Nimesulid spada u grupu nesteroidnih antiinflamatornih lekova (nesteroidnih antireumatika). Koristi se oralno u obliku tableta i lokalno u formi gela za spoljašnju upotrebu. Nimesulid je generičko ime leka i  fabrike ih registruju pod različitim komercijalnim nazivima.

Na osnovu rezultata kliničkih ispitivanja i izveštaja o neželjenim dejstvima leka, Evropska Agencija za lekove donela je zaključak da je primena nimesulida udružena sa povećanim rizikom od hepatotoksičnosti u poređenju sa drugim alternativnim lekovima.

U pogledu efikasnosti kod akutnog bola, nimesulid je podjednako efikasan kao i drugi nesteroidni antiinflamatorni lekovi, npr. diklofenak, ibuprofen i naproksen.

U cilju svođenja rizika od oštećenja jetre, tj. hepatotoksičnosti na minimum preporuka je da se ukine primena leka nimesulid u simptomatskoj terapiji bolnog osteoartritisa, s obzirom da je osteoartritis hronično oboljenje, pa se tako dugotrajnom primenom nimesulida povećava rizik od oštećenja jetre.

 

Ako želite više da saznate

  • Pacijenti sa bolnim osteoartritisom koji već uzimaju nimesulid treba da konsultuju svog lekara kako bi im se odredio alternativni tretman.
  • Retko, primena nimesulida može izazvati teško oštećenje jetre. Pacijenti koji tokom upotrebe nimesulida primete simptome koji ukazuju na oštećenje jetre (npr. gubitak apetita, mučnina, povraćanje, abdominalni bol, umor, nadutost, tamno obojena mokraća) ili kod kojih se u laboratorijskim analizama ustanove patološke vrednosti funkcionalnih parametara jetre (povišene transaminaze), treba da prestanu sa uzimanjem leka.
  • Takve osobe ne treba da koriste nimesulid ponovo u terapiji.
  • Oštećenje jetre, koje je najčešće reverzibilno, opisano je i tokom kratkotrajne upotrebe preparata.
  • Istovremena primena nimesulida sa drugim potencijalno hepatotoksičnim lekovima je kontraindikovana, kao i primena kod alkoholičara i pacijenata sa bolestima zavisnosti.

Ako koristite neki lek koji u svom sastavu sadrži nimesulid, pridržavajte se ovih preporuka. Ostajte zdravi! VašaM.

 

Izvor: Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

(Visited 259 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *