Ibuprofen i kardiovaskularni rizik

Procenom bezbednosti primene ibuprofena u Evropskoj uniji utvrđeno je:
– malo povećanje kardiovaskularnog rizika, uključujući rizik za pojavu srčanog i moždanog udara kod pacijenata koji uzimaju visoke doze ibuprofena (2400 mg i više);
nije uočen rizik primene ibuprofena u dozama do 1200 mg dnevno, što je i najviša dnevna doza.

Ibuprofen je nesteroidni antiinflamatorni lek, analgetik i antipiretik, najčešće propisivan u terapiji bola i upalnih stanja, kao i za snižavanje povišene temperature. Problem je što ibuprofen pacijenti koriste u samomedikaciji, češće od svih drugih antireumatika. I sami određuju dozu.
Primena visokih doza ibuprofena se ne preporučuje kod pacijenata koji imaju srčane ili vaskularne bolesti, kao što su kongestivna srčana insuficijencija (srčana slabost), ishemijska bolest srca, periferna arterijska bolest (problemi sa cirkulacijom) ili kod pacijenata koji su imali srčani ili moždani udar.
Pacijenti sa faktorima rizika za kardiovaskularne događaje, kao što su hipertenzija (visok krvni pritisak), hiperlipidemija (visok nivo holesterola u krvi), dijabetes melitus ili pušenje, mogu da se leče visokim dozama ibuprofena samo nakon pažljive procene lekara.

Mehanizam delovanja ibuprofena i uticaj na kardioprotektivne prostaglandine isti je kao i kod drugih antireumatika, o čemu sam već pisala. Upravo zato je rizik primene visokih doza ibuprofena sličan riziku koji je uočen kod primene drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, uključujući i diklofenak.
Produžena primena ibuprofena može da smanji efekat niskih doza acetilsalicilne kiseline (75 mg) kada se ona uzima za smanjenje rizika od srčanog i moždanog udara. Ibuprofen u eksperimentalnim uslovima inhibira antiagregacioni efekat acetilsalicilne kiseline. Zato je potrebno da se uvek pre istovremene primene ibuprofena i acetilsalicilne kiseline obratite lekaru ili farmaceutu za savet.

 

Na našem tržištu postoji više preparata koji sadrže ibuprofen i imaju različito komercijalno ime. Proverite da li vaš lek u svom sastavu ima ibuprofen i poštujte navedene preporuke. Ne zaboravite, ibuprofen (kao i ostali antireumatici) je ozbiljan lek! Pametno se lečite! Ostajte zdravi! Vaša M.

Izvor: Saopštenje Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

(Visited 441 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *