Sunčanje i upotreba lekova

Neznanje skupo košta…

Neki lekovi koji se koriste u terapiji hroničnih bolesti ili u terapiji akutnih stanja izazivaju reakciju na koži usled sunčanja. Predočite lekaru da nameravate da se izlažete suncu da bi vam blagovremeno preporučio obustavu leka ili zamenio nekim drugim.  Evo koji lekovi izazivaju fotosenzitivne reakcije:

 • antibiotici (tetraciklini, sulfonamidi, fluorohinoloni npr. ciprofloksacin);
 • nesteroidni antireumatici (ibuprofen, ketoprofen, diklofenak);
 • diuretici (lekovi za izbacivanje tečnosti npr. furosemid, hidrohlorotiazid);
 • antiaritmici (amiodaron);
 • antihipertenzivi (kaptopril, enalapril, nifedipin, amlodipin);
 • hipolipemici (lekovi za snižavanje nivoa lipida npr. statini);
 • hipoglikemici (lekovi za snižavanje nivoa glukoze npr. glibenklamid);
 • retinoidi (lekovi za terapiju akni npr. izotretinoin);
 • antipsihotici (lekovi za terapiju psihičkih oboljenja npr. hlorpromazin);
 • antiepileptici (karbamazepin, valproinska kiselina, natrijum-valproat);
 • antidepresivi (fluoksetin, sertalin, citaprolam, escitaprolam);
 • inhibitori protonske pumpe (smanjuju lučenje želudačne kiseline npr. omeprazol, pantoprazol);
 • oralni kontraceptivi;
 • ulje kantariona.

 

Nekoliko rečenica o fotodermatozi

 

Fotosenzitivnost je preosetljivost kože na dejstvo UV zraka. Izazivači fotosenzitivnosti su UV-A zraci, a UV-B zraci su odgovorni za nastanak opekotina. Preosetljivost se ispoljava u vidu inflamacije (zapaljenja) kože koja se naziva fotodermatoza.

Fotosenzitivnost se može manifestovati kao direktna preosetljivost na UV zrake (alergija na sunce), o kojoj sam već pisala.Drugi oblik fotosenzitivnosti je preosetljivost preko posrednika – hemijske supstance. Preosetljivost se javlja usled interakcije fotoaktivne hemijske supstance iz lekovitih preparata unetih oralno ili parenteralno ili primenjenih lokalno (isto važi i za supstance iz kozmetičkih preparata) i UV zraka. Ove hemijske supstance se menjaju pod uticajem UV zraka i tako izmenjene izazivaju dve vrste fotodermatoza:

 • fotoalergijsku reakciju i
 • fototoksičnu reakciju.

Fotoalergijska reakcija posredovana je imunitetom. Prilikom prvog kontakta sa lekom obično se ne javlja kožna manifestacija, ali izaziva se senzibilizacija kože. Kod ponovljenog uzimanja leka dolazi do razvoja reakcije preosetljivosti, koja može zahvatiti i delove kože koji nisu bili izloženi suncu. Klinička manifstacija je stanje slično atopijskom dermatitisu.

Fototoksična reakcija je posledica direktnog dejstva izmenjene hemijske supstance sa ćelijama kože i nije imunološki posredovana. Znači, ovde nema alergije. Javlja se pri prvom izlaganju suncu i predstavlja direktno oštećenje tkiva. Klinička manifestacija je stanje na koži slično opekotinama (crvenilo, otok i plikovi).

 

Zbog čega sve ovo pišem?

 Ako koristite neki od ovih lekova, čuvajte se sunca i štitite se.  Kao što vidite, navela sam primere grupa lekova, ali i pojedinačne predstavnike, imenujući ih po njihovom generičkom nazivu. Razni proizvođači ih registruju pod različitim komercijalnim imenima.Proučite hemijski sastav vašeg leka (ispisan je sitnim slovima ispod fabričkog imena, a naveden je i u uputstvu za upotrebu) i utvrdite da li sadrži neku od navedenih supstanci. Ako je neophodno da nastavite terapiju lekom koji izaziva fotosenzitivnost, nemojte boraviti na suncu i potpuno se zaštitite.

Pobegnite u neki skriveni mediteranski ambijent ili divan kutak obavijen granama četinara, uživajte u lepoj knjizi i ne dozvolite da vam bilo šta pokvari taj užitak. Spisak lekova koji najčešće dovode do fotosenzitivnosti, u slučaju da vam zatreba, znate gde možete da pronađete! Ostajte zdravi! Srdačno, vaša M.

(Visited 308 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *